Βασιλιά Βασιλιά με τα 12 σπαθιά

Ένα παιδί γίνεται βασιλιάς. Τα υπόλοιπα του φωνάζουνε όλα μαζί
-Βασιλιά, βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά! Τι δουλειά;
Απαντάει ο βασιλιάς
- Τεμπελιά.
Και τα παιδιά λένε
- Ας αρχίσουμε δουλειά!
Τα παιδιά προσπαθούν να δείξουν με νοήματα και κινήσεις στον βασιλιά, μια δουλειά που αποφάσισαν από πριν, να κάνουν.
Ο βασιλιάς πρέπει να μαντέψει τη δουλειά.

http://www.paidika.gr/

Ένα παιδί γίνεται Βασιλιάς. Τα υπόλοιπα κάθονται απέναντί του σε γραμμή και του φωνάζουν:
"Βασιλιά, Βασιλιά, με τα 12 σπαθιά! Τι δουλειά;"
Απαντάει ο Βασιλιάς:
"Τεμπελιά"
Και τα παιδιά λένε:
"Ας αρχίσουμε δουλειά!"

Τα παιδιά προσπαθούν να δείξουν με νοήματα και κινήσεις -χωρίς να μιλούν- στο Βασιλιά τη δουλειά που αποφάσισαν από πριν να αναπαραστήσουν.
Π.χ. αν τα παιδιά αποφάσισαν να κάνουν τους γεωργούς, κάποιο θα κάνει ότι σκάβει με μια τσάπα, άλλο θα κάνει ότι θερίζει κτλ.
Ο Βασιλιάς θα πρέπει να μαντέψει τη δουλειά.

Είναι ένα παιχνίδι που ασκεί τις εκφραστικές και κινητικές ικανότητες των παιδιών, αλλά και την κρίση τους.

http://tomikrokaravi.blogspot.com/


Βασιλιά- βασιλιά
με τα δώδεκα σπαθιά
τι δουλειά;
Τεμπελιά!

Βασιλιά- βασιλιά
με τα δώδεκα σπαθιά
τι δουλειά;

(Ένα παιδί κάθεται κάπου ψηλά και κάνει τον Βασιλιά. Τα υπόλοιπα κάθονται μπροστά του και ρωτούν: Βασιλιά- βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά, τι δουλειά; Και ο Βασιλιάς απαντάει: Τεμπελιά! Τότε τα παιδιά συνεννοούνται μεταξύ τους και παριστάνουν χωρίς να μιλούν (κάνοντας παντομίμα), ότι κάνουν μια δουλειά. Ταυτόχρονα ρωτούν πάλι: Βασιλιά- βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά, τι δουλειά; Ο βασιλιάς πρέπει να μαντέψει τι δουλειά κάνουν τα παιδιά. Αν δε το βρει τα παιδιά φωνάζουν όχι και συνεχίζουν μέχρι να το βρει. Όταν τελικά ο βασιλιάς μαντέψει, τι δουλειά κάνουν, τότε τα παιδιά φωνάζουν «ναι» και σκορπίζουν τρέχοντας. Ο βασιλιάς τότε πρέπει να πιάσει ένα παιδί κυνηγώντας το, για να τα φυλάξει βασιλιάς. Έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται.)

Διαβάστε περισσότερα: http://tsirimpasi.webnode.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...